SÄKERHET

Så skyddas dina känsliga data

Datasäkerhet

De flesta skrivare och multifunktionsskrivare är utrustade med hårddiskar och minne som lagrar många gigabyte data som ackumuleras under lång tid. Tillförlitliga säkerhetsmekanismer måste därför finnas på plats för att skydda konfidentiella data och känslig företagsinformation. Konica Minoltas system garanterar ett sådant skydd med hjälp av ett antal överlappande säkerhetsfunktioner:

 • Automatisk radering:
  En automatisk raderingsfunktion tar bort data som lagrats på hårddisken med angivna intervall.

 • Lösenordsskydd för intern hårddisk:
  Om hårddisken demonteras från multifunktionsmaskinen krävs ett lösenord för att läsa den lagrade informationen. Lösenordet är knutet till maskinens hårdvara vilket betyder att lagrade data inte längre kan läsas när hårddisken väl har kopplats bort från maskinen.

 • Överskrivning av hårddisk:
  Det säkraste sättet att formatera en hårddisk är genom överskrivning av hårddiskens data. Detta kan göras i enlighet med flera olika standarder.

 • Hårddiskkryptering:
  På Konica Minolta-enheter utrustade med hårddisk kan data lagras i krypterat format med en 128-bitars krypteringsalgoritm. Denna funktion uppfyller datasäkerhetskraven hos de flesta företag. När hårddisken är krypterad kan innehållet inte läsas även om den avlägsnas från multifunktionsmaskinen.

KONTAKT

Behöver du mer information?

Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Företag

Meddelande

SKICKA