SÄKERHET

Datalagring – för säkerhets skull!

Hårddisksäkerhet

De flesta moderna multifunktionssystem erbjuder en mängd funktioner som kräver stora mängder lagringsutrymme, vilket kräver extra lagringskapacitet i form av en inbyggd hårddisk. För dig som kund bör du ställa dig själv frågan om vad som händer med företagets data på dessa hårddiskar när maskinerna slutligen tas ur bruk. Vilket skydd finns och är det möjligt att läsa data från hårddiskarna eller återställa informationen på dem?
 
För optimalt skydd av data på interna hårddiskar har Konica Minoltas bizhub-system en mängd olika säkerhetsfunktioner – ett område som vi är marknadsledande inom. En självklarhet: Alla våra bizhub-system är certifierade enligt säkerhetsnormerna i Common Criteria ISO 15408.

Men vad exakt betyder det?

  • Konica Minoltas senaste generation av bizhub-system skyddar den inbyggda hårddisken med följande standardfunktioner:
  • Hårddisken är skyddad med ett lösenord som är knutet till BIOS.
  • Lagrade data krypteras enligt AES-standarden (Advanced Encryption Standard) som stödjer krypteringsnycklar på upp till 256 bitar.
  • Data på hårddisken kan skrivas över med 8 olika metoder, bland annat överskrivningsmönstret 0x00 (Japan Electronic & Information Technology Association, Russian Standard GOST) och sjufaldig överskrivning med olika datamönster inklusive efterföljande verifiering (US Air Force Standard AFSSI5020).
  • Utöver detta tillämpas överskrivning av temporära utskriftsdata som – beroende på konfiguration – omedelbart skrivs över med det enkla mönstret 0x00 eller med 0x00/0xff/0x61, inklusive efterföljande verifiering.
  • För data som lagras på dokumentservern kan automatisk radering efter ett visst tidsintervall programmeras.

I vissa fall ger säkerhetslösningarna i bizhub-maskinerna ett bättre skydd jämfört med de som finns i vanliga operativsystem. För dig som användare betyder det att dina data får ett optimalt skydd genom hårddiskens olika säkerhetsfunktioner som säkerställer totalt dataskydd. Du kan även välja att radera data i enlighet med avancerade säkerhetsstandarder.

KONTAKT

Behöver du mer information?

Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Företag

Meddelande

SKICKA