SÄKERHET

Skydd av nätverket

Nätverkssäkerhet

Kommunikation och uppkoppling är grundläggande förutsättningar för moderna företagsmiljöer. Konica Minoltas kontorssystem är konstruerade för att kunna integreras i nätverk. Nätverksskrivare och multifunktionsmaskiner har utvecklats till den grad att de fungerar som avancerade nätverksanslutna dokumenthanteringsstationer som skriver ut, kopierar och skannar dokument mellan olika nätverksplatser och även skickar e-post till interna och externa mottagare. Detta innebär förstås att dessa kontorsskrivare och multifunktionsmaskiner utgör samma säkerhetsrisk som den övriga nätverksutrustningen och måste uppfylla samma säkerhetskrav. Om ingen hänsyn tas till dessa grundläggande principer utgör maskinerna en allvarlig säkerhetsrisk. Konica Minolta säkerställer att all utrustning uppfyller stränga säkerhetsnormer för att förhindra både interna och externa attacker med hjälp av ett antal säkerhetsåtgärder:

  • Blockering av IP-adresser - En grundläggande intern brandvägg erbjuder IP-adressfiltrering och kontroll över protokoll- och portåtkomst.

  • Inaktivering av portar - I administrationsläget kan portar och protokoll öppnas, stängas, aktiveras och inaktiveras direkt på maskinen eller via fjärranslutning.
  • S/MIME - De flesta av Konica Minoltas multifunktionsmaskiner stödjer S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) för att garantera säker e-postsändning från multifunktionsmaskinen till mottagarna. S/MIME används för att säkra e-postkommunikationen genom att kryptera alla e-postmeddelanden och innehållet med hjälp av säkerhetscertifikat.
  • SSL/TLS encryption - Detta protokoll skyddar kommunikationen till och från multifunktionsmaskinerna och omfattar även överföringar baserade på Windows Active Directory.
  • IPsec support - De flesta bizhub-maskiner stödjer också IPsec för fullständig kryptering av all nätverkstrafik till och från multifunktionsmaskinen. IP-säkerhetsprotokollet krypterar all nätverkstrafik mellan den lokala intranätservern (klientdatorn) och själva skrivarenheten.
  • IEEE 802.1x support - Normerna som definierats i standarden 802.1x motsvarar den godkända (portrelaterade) verifieringsstandarden för behörighetskontroll i WAN- och LAN-nätverk. Standarderna garanterar nätverkssäkerheten genom att stänga av nätverkstjänster (t.ex. DHCP och HTTP) för obehöriga enheter (med undantag för verifieringsanrop).

KONTAKT

Behöver du mer information?

Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Företag

Meddelande

SKICKA