SÄKERHET

Åtkomstsäkerhet och åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll

Även om säkerhet i allmänhet anses prioriterad inom offentliga och privata organisationer förbises ofta de potentiella säkerhetsrisker som multifunktionsmaskiner utgör. Även om vissa riskmoment har identifierats så ignoreras de ofta, i synnerhet när det gäller känsliga dokument och information. Detta är ett allvarligt riskmoment när skrivare och multifunktionsmaskiner finns uppställda i offentliga utrymmen där de är åtkomliga för personal, entreprenörer och även besökare.
 
På grund av de avancerade funktionerna hos moderna multifunktionssystem är det mycket enkelt att skicka känsliga uppgifter utanför organisationens virtuella och fysiska gränser. Det första logiska steget är därför att förhindra att obehöriga använder dessa maskiner. Detta kräver dels reglering av systemåtkomst och dels att säkerhetsregler och riktlinjer fastställs för att styra användningen av dessa multifunktionsmaskiner och skrivare i det dagliga arbetet. Med Konica Minolta kan du åstadkomma detta utan att göra avkall på användbarheten av dina digitaliserings- och utskriftssystem.
 
Kostnadsställen och användarkonton kan knytas till bizhub-systemen och möjliggör individuella behörigheter för olika användare, t.ex. tillgång till färgutskrift eller andra specifika funktioner. Det är även möjligt att knyta användargrupper till olika kostnadsställen för att garantera maximal transparens för alla aktiviteter och relaterade kostnader.
 
Personer som vill använda ett bizhub-system måste ange användarnamn och lösenord. Utan denna verifiering är det inte möjligt att använda maskinen. Verifieringsinformationen kan hanteras individuellt per bizhub-maskin eller skötas centralt via t.ex. Windows Active Directory. Utöver verifiering med användarnamn och lösenord eller PIN-kod, kan verifiering ske med ID-kort eller en biometrisk fingeravläsare.

KONTAKT

Behöver du mer information?

Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Företag

Meddelande

SKICKA